Cheng&Peng Intellectual Property Law Office

Welcome to visit Cheng&Peng Intellectual Property Law Office website!
Welcome to Cheng & Peng Intellectual Property Law Office website!

Education Background

1996 - 2000  Tsinghua University, B.S. in Electronic Engineering

2000 - 2003  Tsinghua University, M.S. in Electronic Engineering

Xinyan ZHENG


Patent Attorney

zhengxinyan@cppatent.com